Hygieniska Arbetsmetoder Vid Tatuering – Bilaga 1.1

FÖRBEREDELSER INFÖR ARBETE

Alla förberedelser inför arbetet utförs med väl tvättade händer, väl insmorda med handdesinfektions medel.

Arbetsytan ska vara desinfekterad innan arbetsmaterial placeras på den.

El-transformatorns front skall täckas väl med engångs plastfilm.

Alla sprayflaskor eller motsvarande ska täckas med plastpåsar, med enbart öppning för spraymunstycket.

Den del av sladden till tatuerarmaskinen som vidrörs vid byte av maskinbyte eller vid urkoppling av maskinen vid avslutat arbete skall täckas med plastpåse.

Använd endast för ändamålet avsedda engångs färgkoppar.

Vaselin tas ur förpackning med engångs tungspatel.

Endast engångs plastmuggar får användas för att tvätta ut eller spädning av färg under arbetets gång.

Endast engångs rakhyvlar får användas vid förberedelse av hudens yta. Dessa ska innan användandet förvaras i slutet kärl.

UNDER ARBETETS GÅNG

Nål och nåltub förvaras autoklavsteriliserad i för ändamålet avsedda sterila påsar, eller steriliseras före användandet.

Nål och nåltub monteras på tatueringsmaskinen med engångshandskar på.

Huden rakas och tvättas av med en blandning av vatten och alkohol.

Under arbetets gång får tatueringsmaskinen med nål och tub under inga omständigheter placeras på annat underlag än den tidigare desinficerade arbetsytan.

När blod och färgrester måste tvättas bort under arbetets gång sker detta genom att använda engångsservetter eller engångs pappershandduk som är fuktad med vatten och alkohol.

De grundläggande reglerna under arbetets gång är:

Allt som vidrörs med handskar vilka kommit i kontakt med huden skall vara inplastat.

Allt som kommer i kontakt med huden ska vara sterilt, desinfekterat eller engångsmaterial.

Tappas något på golvet, låt det ligga och ta nytt.

Vidrör inget under knähöjd med handskar. (tex. Hurtslådor, sladdar, och absolut inte stolreglage o.s.v.)

Skall något vidröras som ej är inplastat, ta av handskarna.

Hamnar maskinen på golvet, byt handskar, demontera maskinen. Byt handskar igen, spreja ner maskinhuvudet med ytdesinfektion. Låt verka, byt handskar, torka torrt och montera steril nål och nåltub.

Behöver du fler färgkoppar, mer vaselin, färg eller liknande, byt handskar innan nytt tas fram.

Under inga omständigheter får munstycket till färgflaskan doppas i färgkoppen, eller vidröra ytan som kommit i kontakt med blod eller hud.

Under inga omständigheter får något som kan komma i kontakt med andra kunder, eller med dig vidröras med blodiga handskar.
Detta gäller lådhandtag, dörrhandtag, förpackningar, lock, lampor, strömbrytare, volymkontroller o.s.v.

Ej heller får sådant som varit i kontakt med huden eller blod och andra kroppsvätskor vidröras utan handskar, för din egen skull.

Tänk på att om du måste göra justeringar av maskininställningar under arbetets gång bör denna vara inplastad i engångsplast eller plastpåse, vidrör aldrig maskinens delar direkt med handskar som varit i kontakt med hud eller blod.

När tatueringen är färdig smörjs den in med för ändamålet avsedd salva och täcks med plast och tejpas med hudvänlig tejp.

EFTER AVSLUTAT ARBETE

Arbetsytan plockas av med ett par nya engångshandskar.

Ta av plastpåsarna från sprayflaskorna, utan att vidröra själva flaskan.

Ta av påsen från sladden utan att vidröra själva sladden.

Ta av plasten från el-transformatorn utan att vidröra själva transformatorn.

Placera alla påsar och all plast, plus tungspatlar, färgkoppar o.s.v. och kassera i för ändamålet avsedd behållare.

Alla eventuella skärande eller stickande föremål (t.ex. rakhyveln) placeras i för ändamålet avsedd riskavfallsbehållare.

Nål och nåltub placeras i ultraljudsrengöring och efter att mekaniskt tvättat tuber och nålar placeras detta i autoklavsterilisering. Använda nålar kasseras i riskavfallsbehållaren.

Ett tips är att när man skall demontera ytan är att använda en handske så att du kan använda din rena  hand att hålla i den rena produkten( flaskor , färgkoppshållare etc. ) och med din handske dra av den smutsiga påsen. Detta gör det lätt att hålla reda på vilken hand som är ren och vilken som är smutsig.

Ta av handskarna. Tvätta händerna.

Tvätta av hela arbetsytan med ytdesinfektion samt allt du av misstag råkat vidröra, använd även ytdesinfektion på maskinerna.

TÄNK PÅ

Att allt som går att sterilisera ska steriliseras.

Allt som kan desinficeras ska desinficeras.

Allt som kan vara engångsmaterial ska så vara och sen kastas.

Att alltid använda sunt förnuft när du arbetar sterilt.

Att gå igenom dina arbetsmetoder och tänk på vad du vidrör när du arbetar och i vilken ordning. Vidrör du något som varit i kontakt med huden?

Att du är skyldig att alltid lämna dokument till kunden med information om färgerna du använt och batchnummer.

Ett bra verktyg för detta är en digital färgdatabas som kan köpas på: http://www.lundberg-custom.com/ och http://supply.eaststreet.se/sv/

KUNDINFORMATION
Skall finnas tydligt anslagen i samtliga medlemmars arbetsmiljö.

För att hygienen ska kunna upprätthållas i studion måste ni som kund vara medvetna om vissa saker.

Ni får inte under några omständigheter stoppa ner händer i, eller beröra soptunnorna. Skall ni slänga något måste ni kasta ner det utan att vidröra någon del av soptunnan, eftersom det är där vi slänger servetter med blod på.

Ni får inte med era händer vidröra några plastpåsar som tatueraren har plastat in t.ex. stolen med, då det kan finnas blodrester på dessa.

Under tatuerandets gång får ni absolut inte klia på eller vidröra tatueringen. Skulle det klia där vi lagt vaselin så får det helt enkelt klia.

Skulle ni av misstag vidröra tatueringen måste du genast meddela detta till din tatuerare. Dina händer måste då tvättas med handdesinfektion.

Skulle man vidröra tatueringen så överförs små partiklar av blod till händerna. Detta i sin tur följer med när du tar på andra delar av studion som ska vara desinficerade så som t.ex. dörrhandtag, bänkar och stolar; och då kan därefter andra kunder föra vidare dessa. Detta kallas korskontaminering.

Vid pauser under arbetets gång måste ni vara försiktiga så att ni inte stöter emot något, vid toalettbesök tvätta händerna noggrant.

För eran och andras skull, var försiktig.