SRT är trygghet!

Sverige är genom SRTs försorg ett av de absolut säkraste länderna i världen att tatuera sig i.

Vi är som yrkesorganisation världsunika genom att ha skapat en nationell yrkesstandard och ett gesäll- och mästarbrevsprogram.

SRT erbjuder trygghet för både kund och utövare genom kunskap och krav.

Vi har oavbrutet arbetat för branschens främjande.

Nedan följer en kort sammanfattning över SRTs prestationer.

2007 Föreningen bildas

2007 Det första hygienkursen i föreningens regi anordnas

2009 Beslut att skapa en yrkesstandard fattas.

2009-2012 Efter politiska beslut påbörjas en omarbetning av regelverk rörande tatueringsingrepp. SRT medlar mellan myndigheter och bransch för att bevaka branschens intresse. Förhandlingar sker med bland annat Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

2009-2012 SRT anlitas som rådgörande i samband med Det Nationella Tillsyns Projektet.

2012 Artbetet med yrkesstandarden färdigställes och lanseras Mer info

2015 Beslut att skapa gesäll- och mästarbrev fattas

2016 Yrkesförsäkring för medlemmar lanseras Mer info

2018 Gesäll- och Mästarbrev lanseras. Sverige får som första land i världen sina första tatuerings mästare. Mer info

2019 Möjlighet till CSN för lärlingar genom Hantverksrådets yrkesprogram lanseras. Mer info