Sveriges registrerade tatuerare är en branschorganisation registrerad som ideell förening med syftet att arbeta för branschens bästa såväl som för kundernas trygghet.

 

Föreningen startades hösten 2007 av tatuerare från hela landet som tillsammans månar om både kunder och sitt yrke. Föreningen har sitt ursprung i SPT, Sveriges Professionella Tatuerare som lades ned samma dag som denna nya förening skapades.

Den tidigare föreningen har gjort mycket nytta och fungerat som en bra kontakt mellan medier och utövare, men den grunden som den föreningen byggde på var inte längre gångbar

Därför startades SRT som kommer att fortsätta det arbete SPT påbörjade och i ännu högre grad verka för att utveckla detta yrke genom att tillhandahålla information utövare sinsemellan, och även till myndigheter av olika slag som på olika vis påverkar vårt yrkesverksamma liv.

Att vara medlem i föreningen är ingen konstnärlig kvalitetssäkring, utan en medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att följa en rad minimiregler som medlemmarna anser att en yrkesverksam tatuerare skall följa; så att de som väljer att tatuera sig hos dem skall kunna känna sig säkra på, och även kunna kontrollera själva att dessa minimiregler efterlevs. På det viset hjälper vi våra kunder att se efter sig själva, och gör våra minimiregler lättåskådliga i vår arbetsmiljö.

Vi i SRT har som ambition att vara det säkraste landet i världen att tatuera sig i. SRT:s medlemmar ligger därför i framkant gällande information, hygienkunskap och nya lagstiftningar. En SRT-medlem förbinder sig att jobba efter socialstyrelsens gällande regelverk, färglagstiftningen och rådande standard gällande utbildningskrav. Vi tar också fasta på och följer den hygienstandard som föreningen själva jobbat fram, som anses vara en av de bästa i Europa. SRTs ambition är att alla medlemmar utbildar sig i arbetsplatshygien och att varje enskild medlem gått minst en bashygienkurs. SRT är genom Max Bodlund och Jens Bergström medlem av ECTP, European Congress For Tattoo Pigment Research, och har god insyn i nyheter gällande eventuella risker med tatueringsfärger och forskning rörande förbättringen av detta.