Kontaktuppgifter till Yrkesnämnden

E-post: yrkesnamnden@s-r-t.se
Telefonnummer: (uppdateras inom kort, maila så ringer vi upp)
Stockholm: (uppdateras inom kort, maila så ringer vi upp)
Värmland: (uppdateras inom kort, maila så ringer vi upp)
Göteborg: (uppdateras inom kort, maila så ringer vi upp)
Gotland: (uppdateras inom kort, maila så ringer vi upp)

Vad är yrkesnämnden?

Yrkesnämnden består av 3-6 personer som administrerar ansökningar och delegerar ut provtillfällen till granskare.
För att ingå i yrkesnämnden krävs Mästarbrev, rekommendation från övriga medlemmar och stort engagemang.
De sittande i yrkesnämnden fakturerar SRT på ett arvode av 100kr i timmen för arbetet i nämnden.

Vad är Granskare?

Gesällprovsgranskare är de som övervakar det praktiska provet på plats och slutligen avgör om provet blir godkänt eller ej. En granskare måste ha Gesällbrev, minst 10års erfarenhet i yrket och bli godkänd som granskare av Yrkesnämnden.

Arvode för arbetstid och resa faktureras SRT av granskaren enligt överenskommelse.
En ny granskare ska först vara med som en tredje person vid ett gesällprovstillfälle för utbildning. Då faktureras endast reseersättning. Vill du bli granskare, kontakta Yrkesnämnden.