Kontaktuppgifter till Yrkesnämnden

E-post: yrkesnamnden@s-r-t.se

Vad är yrkesnämnden?

Yrkesnämnden består av 3-6 personer som administrerar ansökningar och delegerar ut provtillfällen till granskare. Yrkesnämnden ansvarar även för granskningen vid validering av Gesällprov och administrerar röstningen vid ansökan om Mästarbrev i samråd med Hantverksrådet.

För att ingå i yrkesnämnden krävs Mästarbrev, rekommendation från övriga medlemmar och stort engagemang.
De sittande i yrkesnämnden fakturerar SRT på ett arvode av 100kr i timmen för arbetet i nämnden.

Vad är Granskare?

Gesällprovsgranskare är de som övervakar det praktiska provet på plats och slutligen avgör om provet blir godkänt eller ej. En granskare måste ha Gesällbrev, minst 10års erfarenhet i yrket och bli godkänd som granskare av Yrkesnämnden.

Arvode för arbetstid och resa faktureras SRT av granskaren enligt överenskommelse.
En ny granskare ska först vara med som en tredje person vid ett gesällprovstillfälle för utbildning. Då faktureras endast reseersättning. Vill du bli granskare, kontakta Yrkesnämnden.

Granskare av Mästarbrevsansökan är tatuerare som redan har Mästarbrev och granskar foton från de som ansöker till mästarutbildningen. Sökanden är anonym för granskarna. Samtliga tatuerare som erhåller Mästarbrev erbjuds en plats som granskare av framtida Mästarbrevsansökningar.

Hur får jag Mästarbrev?

Om du uppfyller kraven som står beskrivna i Mästarbrevsbestämmelserna kan du ansöka till mästarutbildningen hos Hantverksrådet. När Hantverksrådet fått in din ansökan skickar de en remiss till Yrkesnämnden. 

Yrkesnämnden skickar då ut en omröstning till de existerande mästare som ställt upp som granskare. De tar hjälp av styrdokument för att bedöma kunskapskraven som är 3 årigt lärlingskap och 6 års erfarenhet därefter.

En Mästare förväntas ha en stor bredd inom sitt yrke oavsett skråtillhörighet. Som tatuerarmästare innebär det att kunna uppvisa att du behärskar eller bemästrar flera stilar. Vi efterfrågar bilder som kan bedömas på konturer, gråskala, färger, flöde, komposition.

Yrkesnämnden väljer ut bilder från sökandens portfolio på sociala medier som lagts upp under senaste året. Yrkesnämnden föredrar oredigerade bilder och om sådana saknas kan originalbilder efterfrågas. Sökande har möjligheten att istället själv mejla 5-10 utvalda bilder för bedömning, direkt till yrkesnämnden via yrkesnamnden@s-r-t.se i samband med ansökan.

Sökanden är helt anonym i omröstningen, endast bilder på jobb skickas, och vid ett resultat av 80% ”ja” i omröstningen kommer yrkesnämnden förorda antagande till mästarutbildningen. Vid avslag är du givetvis välkommen att ansöka på nytt.