Handledare via Yrkeshögskola

SRT skapade  2019 möjligheten för en handledare att ha en lärling via yrkeshögskola. Det innebär att lärlingen kan erhålla CSN och handledaren ersättning.

SRT har samarbete med två Yrkeshögskolor, Hantverksakademin.se eller Hantverkslärling.se,  vilka har ett mycket begränsat antal platser årligen vikta för tatuering.

Dessa är yrkeshögskoleutbildningar är beviljade av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Det innebär att utbildningen är kostnadsfri för den studerande så du får inte ta betalt av lärlingen under utbildningens gång. Du erhåller din ersättning via skolan och lärlingen är också försäkrad via skolan.

Om du vill bli handledare via en av högskolorna krävs att du följer nedanstående kriterier:

  • Som handledare måste du inneha Gesäll- eller Mästarbrev
  • Du måste vara medlem i SRT.

Vi rekommenderar dig att använda dig av boken ”Vägen till att bli tatuerare” som underlag.

Utbildningen till Tatuerare är 80 veckor, vilket innebär ca två år lång, studietakten är 100% och består till 80% av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier som genomförs i skolan på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Utbildningen Hantverksakademin är på 400 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen avslutas med Gesällprov genom SRT.

Handledaren uppbär en ersättning på 250:-/dag.

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning med personlig och erfaren handledning i hela Sverige. Teorin färgas naturligt in i den praktiska verksamheten. Efter utbildningen kan du arbeta som kvalificerad hantverkare. Utbildningen Hantverkslärling är på 500 yrkeshögskolepoäng, vilket i tid innebär 100 veckor, och studietakten är 100%. Utbildningen avslutas med Gesällprov genom SRT.

Handledaren uppbär en ersättning på 1.250:-/vecka exkl moms.

Handledare genom traditionellt lärlingskap

En tatueringsutbildning sträcker sig i regel över ca 3 år. Därutöver finns kortare hygienkurser. När en handledare påstår sig lära ut yrket på endast dagar eller veckor är inte ett traditionellt lärlingskap. Dessa är enligt SRT oseriösa och ger aldrig tillräckliga kunskaper för att arbeta som tatuerare utan att först gå lärling. 

Lärlingen är inte försäkrad genom dig utan du behöver se över detta. Tex finns SRTs försäkring som lärlingen kan teckna efter genomgången hygienkurs.

För att klara av ett mentorskap krävs god yrkeserfarenhet, SRT rekommenderar minst 10 år i yrket.

Se till att ha tydliga kontrakt och överenskommelser på papper innan lärlingskapet påbörjas. Både vad gäller ersättning, material och tid.

Vi rekommenderar dig att använda dig av boken ”Vägen till att bli tatuerare” som underlag.