En tatueringsutbildning är lärlingsbaserad och sträcker sig i regel över ca 3 år. Därutöver finns kortare hygienkurser. En tatueringsskola eller kurs som påstår sig lära ut yrket på endast dagar eller veckor är enligt SRT oseriöst och ger sällan tillräckliga kunskaper i hygien. Därutöver ger de absolut inte tillräckliga kunskaper i tatuering för att arbeta som tatuerare utan att först gå lärling. 

Information till dig som vill göra lärlingskap via en hantverksskola

SRT skapade  2019 möjligheten för en tatuerarlärling att erhålla CSN under sin utbildning. För att kunna utnyttja denna möjlighet måste du följa nedanstående information.

  • Du måste börja med att hitta en tatuerare som har Gesäll- eller Mästarbrev.  Det är alltså den person som har ansvaret för din utbildning som personligen måste  inneha Gesäll- eller Mästarbrev.
    Denna tatuerare måste också vara medlem i SRT.
  • I samarbete med en sådan person kan du söka till en av endast två Yrkeshögskolor, Hantverksakademin.se eller Hantverkslärling.se,  vilka har ett mycket begränsat antal platser årligen vikta för tatuering.
    Det betyder att det är endast dessa platser som är godkända för CSN.
    Yrkeshögskolan kommer bara att godkänna din ansökan om den tatuerare du sökt lärlingsplats hos har Gesäll- eller Mästarbrev och SRT medlemskap.
  • Du kan hitta listan över de tatuerare i Sverige som har Gesäll- och Mästarbrev här.
  • Du som ansöker om lärlingskap via en hantverkshögskola måste ha gymnasieexamen eller motsvarande.

Dessa är yrkeshögskoleutbildningar beviljade av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Det innebär att utbildningen är kostnadsfri för den studerande till skillnad från privat utbildning där den studerande kan få betala för utbildningen själv.

Utbildningen till Tatuerare är 80 veckor, vilket innebär ca två år lång, studietakten är 100% och består till 80% av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier som genomförs i skolan på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Utbildningen Hantverksakademin är på 400 yrkeshögskolepoäng. Direkt efter avslutad utbildning är du behörig att göra Gesällprov genom SRT.

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning med personlig och erfaren handledning i hela Sverige. Teorin färgas naturligt in i den praktiska verksamheten. Efter utbildningen kan du arbeta som kvalificerad hantverkare. Utbildningen Hantverkslärling är på 500 yrkeshögskolepoäng, vilket i tid innebär 100 veckor, och studietakten är 100%. Direkt efter avslutad utbildning är du behörig att göra Gesällprov genom SRT.

Information till dig som vill göra traditionellt lärlingskap

En tatueringsutbildning sträcker sig i regel över ca 3 år. Därutöver finns kortare hygienkurser. En tatueringsskola eller kurs som påstår sig lära ut yrket på endast dagar eller veckor är inte ett traditionellt lärlingskap. Dessa är enligt SRT oseriösa och ger absolut inte tillräckliga kunskaper för att arbeta som tatuerare utan att först gå lärling. 

Hitta en tillräckligt erfaren mentor, SRT rekommenderar minst 10 års erfarenhet.

Se till att ha tydliga kontrakt och överenskommelser på papper innan lärlingskapet påbörjas.

Du kommer behöva betala för din utbildning antingen i samband med start, uppdelat under utbildningen eller genom arbete.

Du som lärling är inte försäkrad genom din mentor utan ni behöver se över detta. Tex finns SRTs försäkring som du kan teckna efter en verifierad hygienkurs.

Vi rekommenderar dig att använda dig av boken ”Vägen till att bli tatuerare” som underlag.

Är du redan lärling och vill bli medlem i SRT?

Klicka här för att göra en ansökan  om medlemsskap i SRT för lärlingar! »