Välkommen att gå med oss i SRT!

Det finns tre olika typer av medlemskap:
• Tatuerare
• Lärling
• Besittare

Tatuerare:
Detta är vårt vanligaste medlemskap och kostar 500:- per år om du blir medlem 2023, från 2024 kostar det 800:-
Som Tatuerare erhåller du ett högupplöst medlemscertifikat i A3 format som specificerar din titel som Tatuerare. Om du är Gesäll eller Mästare kommer detta också synas på ditt certifikat. Du har rösträtt på SRT:s stämmor och är valbar för styrelsearbete.

Lärling:
Som lärling kostar ditt medlemskap 1000:- för hela lärlingsperioden. När ditt lärlingskap är över förväntas du söka medlemskap som Tatuerare. Du erhåller ett högupplöst medlemscertifikat i A3 format som specificerar din titel som Lärling. Du saknar rösträtt på SRT:s stämmor och är inte heller valbar för styrelsearbete.

Besittare:
Besittare är ett medlemskap för dig som driver en tatueringsstudio men inte själv är yrkesverksam tatuerare. Det ger dig en möjlighet att ändå ta del av SRT:s information och medlemsförmåner. En specialanpassad version av vår försäkringslösning finns tillgänglig för Besittare. Som Besittare förväntas du verka för att SRT:s standard, stadgar och yrkesetiska regler efterlevs i din studio.
Medlemskapet som Besittare kostar 1000:-/år Du har rösträtt på SRT:s stämmor men är inte valbar för styrelsearbete.
(Besittare har ännu inte fått ett eget ansökningsformulär utan ansökan sker via mejl till medlemsansvarig. Se nedan)

Som medlem erhåller du:
• Tillgång till våra medlemsförmåner, inklusive vår populära försäkringslösning.
• Vår medlemstidning
• Tillträde till vår medlemsida på Facebook för frågor, utbyten och nätverkande.
• Flera rabatter. Exempelvis på Gesällprov/Validering av Gesällprov
• Ett bevis på engagemang och seriositet!

När ansökan är komplett och kontrollerad får du ett mail med inloggningsuppgifter och information om hur du betalar medlemsavgiften. Efter din första inbetalda medlemsavgift faktureras du därefter årligen av vår kanslitjänst. Tillse att din medlemsavgift betalas i tid så att du inte riskerar förlora exempelvis din försäkring.
När du har betalat så skickas ditt medlemscertifikat och dina inloggningsuppgifter till hemsidan i ett mail.
Michelle Winter är medlemsansvarig, har du några frågor sa hör av dig till henne: lucky7belle@gmail.com

Vid medlemskap i SRT krävs det att du följer vissa kriterier och att du jobbar efter föreningens Hygienstandard. Vid ett arbetsförfarande är det av största vikt att du första r och följer Socialstyrelsens rekommendationer och miljöbalkens stadgar rörande hygieniska ingrepp. Om du som medlem inte följer den standard som SRT satt som krav kan ditt medlemskap dras in. I Sverige finns det ett antal myndigheter som har kravställning gällande tatueringsingreppet. (Dessa innefattar även kosmetisk tatuering och microblading.)
Det är i enlighet med dessa myndigheters kravbild som föreningen har utformat våra kriterier för ett säkert och professionellt arbetsförfarande.

Kravställningen berör i synnerhet dina kunskaper gällande hygien samt sunt företagande och i allmänhet de aspekter som berör utövandet generellt. Du har som medlem i föreningen ansvar att utföra ingrepp i enlighet med de gällande lagstiftningarna och alltid jobba för att säkerställa miljön du jobbar utifrån. Inför ansökan ber vi dig läsa igenom våra stadgar och yrkesetiska regler.

Vid ansökan om medlemskap ska du ha genomgått eller vara anmäld till en Hygienutbildning som omfattar baskunskaper om skärande och stickande ingrepp och blodsmitta. Kursinnehållet skall täcka alla aspekter rörande bashygien, smittspridning, korskontaminering och generella kunskaper om sterilhantering och ytrengöring. Vid ansökan om medlemskap så kommer vi efterfråga ett verifierat kursintyg som går i linje med Arbetsmiljöverkets kravställning om hygienkunskap för skärande och stickande yrken.

SRT:s rekommendation är att uppdatera sina hygienkunskaper genom utbildning minst var femte år.

Ett kursintyg kan även vara utställt av din mäster eller annan godkänd kunskapskälla och ska vara utställd till den som söker personligen.
Kursmaterialet gällande hygien kan således vara utställt av en myndighet, kommun och landsting, privat företag eller enskild utövare.

Ang. Tatueringskurser/skolor: En tatueringsutbildning är lärlingsbaserad och sträcker sig i regel över ca 3 år. Därutöver finns kortare hygienkurser. En tatueringsskola eller kurs som påstår sig lära ut yrket på endast dagar eller veckor är enligt SRT oseriöst och ger sällan tillräckliga kunskaper i hygien. Därutöver ger de absolut inte tillräckliga kunskaper i tatuering för att arbeta som tatuerare utan att först gå lärling.

Medlemsansvarig, Michelle Winter: lucky7belle@gmail.com

Välkommen! Vi behöver bli fler!