Välkommen att gå med oss i SRT!

Vid medlemskap i SRT krävs det att du följer vissa kriterier och att du jobbar efter föreningens Hygienstandard. Vid ett arbetsförfarande är det av största vikt att du förstår och följer Socialstyrelsens rekommendationer och miljöbalkens stadgar rörande hygieniska ingrepp. Om du som medlem inte följer den standard som SRT satt som krav kan ditt medlemskap dras in.
I Sverige finns det ett antal myndigheter som har kravställning gällande tatueringsingreppet, dessa innefattar även kosmetisk tatuering och microblading.
Det är i enlighet med dessa myndigheters kravbild som föreningen har utformat våra kriterier för ett säkert och professionellt arbetsförfarande.

Kravställningen berör i synnerhet dina kunskaper gällande hygien samt sunt företagande och i allmänhet de aspekter som berör utövandet generellt. Du har som medlem i föreningen ansvar att utföra ingrepp i enlighet med de gällande lagstiftningarna och alltid jobba för att säkerställa miljön du jobbar utifrån. Inför ansökan ber vi dig läsa igenom våra stadgar.

Vid ansökan om medlemskap ska du ha genomgått eller vara anmäld till en Hygienutbildning som omfattar baskunskaper om skärande och stickande ingrepp och blodsmitta. Kursinnehållet skall täcka alla aspekter rörande bashygien, smittspridning, korskontaminering och generella kunskaper om sterilhantering och ytrengöring. Vid ansökan om medlemskap så kommer vi efterfråga ett verifierat kursintyg som går i linje med Arbetsmiljöverkets kravställning om hygienkunskap för skärande och stickande yrken.

Vi ser gärna att hygienutbildningen uppdateras minst vart femte år.

Ett kursintyg kan även vara utställt av din mäster eller annan godkänd kunskapskälla och ska vara utställd till den som söker personligen.
Kursmaterialet gällande hygien kan således vara utställt av en myndighet, kommun och landsting, privat företag eller enskild utövare.

Ang. Tatueringskurser/skolor: En tatueringsutbildning är lärlingsbaserad och sträcker sig i regel över ca 3 år. Därutöver finns kortare hygienkurser. En tatueringsskola eller kurs som påstår sig lära ut yrket på endast dagar eller veckor är enligt SRT oseriöst och ger sällan tillräckliga kunskaper i hygien. Därutöver ger de absolut inte tillräckliga kunskaper i tatuering för att arbeta som tatuerare utan att först gå lärling. 

När ansökan är komplett och kontrollerad får du ett mail med inloggningsuppgifter och information om hur du betalar medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för färdigutbildade tatuerare är vanligtvis 1000:- för varje 2 årsperiod. Men för att hjälpa er lite på traven i dessa minst sagt bistra tider har styrelsen beslutat att låta medlemsavgiften täcka tre år istället. (nu gäller 2021-2023)

Medlemsavgiften för en lärling är 1000:- för hela lärlingsperioden.

När du har betalat så skickas det ut ett medlemsbevis och du får ett mail med inloggningsuppgifter till hemsidan.

Magnus Robertsson är medlemsansvarig, har du några frågor så hör av dig till honom: tattooraven1973@hotmail.se

Välkommen! Vi behöver bli fler!

Klicka här för att göra en medlemsansökan! »

Klicka här för att göra en ansökan för lärlingar! »