Ansök som lärling

Uppgifter om studion:

Företagsnamn

E-post

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Fax

Hemsida

Uppgifter om sökande:

Namn

Personnummer

Telefon

Mobil

E-post

Övriga uppgifter:

Mentor/Handledare:

Vilket år började du arbeta som tatuerare på en öppet verksam studio? (räknas från första dagen på ev lärlingskap)

Genomfört kurs i hygien/blodburna sjukdomar:
janej

Om ja: Bifoga underlag för den senast tagna kursen