Ansök som lärling

  Uppgifter om studion:

  Företagsnamn

  E-post

  Organisationsnummer

  Adress

  Postnummer och ort

  Telefon

  Fax

  Hemsida

  Uppgifter om sökande:

  Namn

  Personnummer

  Telefon

  Mobil

  E-post

  Övriga uppgifter:

  Mentor/Handledare:

  Vilket år började du arbeta som tatuerare på en öppet verksam studio? (räknas från första dagen på ev lärlingskap)

  Genomfört kurs i hygien/blodburna sjukdomar:

  janej

  Om ja: Bifoga underlag för den senast tagna kursen