Medlemsansökan

Uppgifter om studion:

Företagsnamn

E-post

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Fax

Hemsida

Uppgifter om sökande:

Namn

Telefon

Mobil

E-post

Eventuellt eget organisationsnummer

Bifoga filer och ange information:

Namn och referensuppgifter på din tidigare handledare vid lärlingsskap

Mentor (valfritt)

Enligt socialstyrelsen och arbetsmiljöverket skall en yrkesutövande tatuerare ha genomgått en hygienkurs.
Detta ligger på den enskilda utövarens ansvar. Om du vill att det skall synas på ditt SRT certifikat att du har genomgått en hygienutbildning måste du verifiera detta genom att ladda upp en bild av ett certifikat eller intyg. Om du inte gör det kommer det inte framgå på certifikatet. Uppladdningen är alltså frivillig, då vi utgår från att alla yrkesverksamma tatuerare följer svensk lagstiftning.

Genomfört kurs i hygien/blodburna sjukdomar (valfritt):
janej

Om ja: Bifoga underlag för den senast tagna kursen (valfritt)

Vi ställer inga krav på konstnärliga utbildningar på våra medlemmar. Du har dock möjligheten att få tillagt på ditt SRT certifikat att du har genomgått en sådan om du vill. I så fall laddar du upp en bild på ett intyg för att verifiera detta. Det är helt frivilligt.

Underlag för konstrelaterade kurser eller utbildningar (valfritt)

Vilket år började du arbeta som tatuerare på en öppet verksam studio? (räknas från första dagen på ev lärlingskap)

Hygienkunskap
På ditt medlemscertifikat kommer följande uppgifter stå som grund för din nuvarande kunskapsnivå
Som medlem i SRT så förbinder du dig att följa den hygienstandard som SRT jobbar mot. I linje med SRTs arbete för ökad kunskap hos medlemmarna så har du ett ansvar som medlem att medvetet skydda dina kunder mot felaktig behandling och brister i din arbetsplatshygien.
Frågorna som följer är grundläggande kunskapsfrågor rörande behandling och ytor.

Fråga: Enligt Socialstyrelsens standard så är det viktigt att du känner till gällande regelverk innan du behandlar. Denna standard omfattar både dina skyldigheter rörande behandlingar och övriga skyldigheter som du har som tatuerare. Vad kallas detta regelverk i ett samlat ord?

Fråga: Blodsmitta är ett stort hot när hudbarriären bryts. Vilka av dessa räknas som blodsmitta?
Hepatit AHepatit BHepatit CMRSAHIV

Vad är absolut avgörande för att du inte för en blodsmitta eller infektion vidare när du behandlar?

Hur undviker du lättast kontaktsmitta på din arbetsplats?

När bör du tvätta händerna med tvål och vatten?
Vid ankomst till arbetsplatsenFlera gånger under ett arbetspassVid synlig smuts på händerna

Hur ofta bör du byta handskar under en behandling?

Det händer att kunden mår dåligt under behandlingen, nämn några troliga orsaker och hur detta kan undvikas:

Beskriv skillnaden av höggradigt rent och sterilt:

Vilken av följande garanterar ett sterilt gods:
Vaacum autoklavDiskdesinfektorUltraljudsbad

Vad menas med korskontaminering?

Kan du behandla och sterilisera i samma utrymme?
JaNej

Vilken typ av information är viktig för kunden att få med sig efter avslutad behandling?