Medlemsansökan

  Uppgifter om sökande:

  Namn

  Telefon

  E-post

  Organisationsnummer

  Uppgifter om studion:

  Studionamn

  Adress

  Postnummer och ort

  Telefon

  Hemsida

  Namn och referensuppgifter på din tidigare handledare vid lärlingsskap

  Mentor (valfritt)

  Bifoga underlag för din senaste hygienutbildning

  Vilket år började du arbeta som tatuerare på en öppet verksam studio? (räknas från första dagen på ev lärlingskap)

  Hygienkunskap

  Som medlem i SRT så förbinder du dig att följa den hygienstandard som SRT jobbar mot. I linje med SRTs arbete för ökad kunskap hos medlemmarna så har du ett ansvar som medlem att medvetet skydda dina kunder mot felaktig behandling och brister i din arbetsplatshygien.

  Jag har gått en hygienutbildning, läst och förstått SRT:s stadgar och hygienkrav som ställs på medlemmarna

  Ja