Trädgårdstvärgränd 2, Stockholm, Sverige
2 Trädgårdstvärgränd Stockholms län 111 31 SE

Studio: Sigil